Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Kościoły

Nasza parafia spotyka się w trzech kościołach.