Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Pierwszy Piątek w Allmendingen - Droga Krzyżowa.

Pierwszy Piątek w Allmendingen (01.03.2024)

18.00 - Spowiedź oraz Litania do Serca Pana Jezusa

18.30 - Droga Krzyżowa 

   

          Obietnice dla czcicieli Serca Jezusowego

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 • Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 • Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 • Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 • Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 • Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 • Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 • Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę skruchy i pokuty ostatecznej, tak że nie umrą w Mojej niełasce ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich najpewniejszą ucieczką w godzinę śmierci.