Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Historia misji

Początki duszpasterstwa polskojęzycznego

Polską Misję Katolicką w Ravensburgu ustanowił z dniem 1 listopada 1990 roku swoim dekretem nr A- 5565 z 10 października 1990 biskup Walter Kasper. Misja obejmuje południe diecezji Rottenburg-Stuttgart. W dekrecie wymienione są dekanaty: Balingen, Biberach, Ehingen, Freudenstadt, Friedrichshafen, Leutkirch, Oberndorf, Ochsenhausen, Ravensburg, Riedlingen, Rottweil, Saulgau, Spaichingen, Tuttlingen, Ulm, Waldsee, Wangen i Zwiefalten - razem 18 dekanatów.

Ponieważ Balingen pracowali już duszpasterze ze Stuttgartu, w praktyce nadal pozostało przy misji stuttgartskiej. O rozległości misji niech świadczy fakt, że od zadekretowanej siedziby misjonarza, Ravensburga, do najdalszej miejscowości na „jego” terenie, miasteczka Baiersbronn w Schwartzwaldzie, jest prawie 200 kilometrów. Pierwszym duszpasterzem nowo powstałej misji został mianowany z dniem 15 listopada 1990 roku ks. Jan Krawiec. Rzecz jasna nie jest to początek duszpasterstwa w języku polskim na tych terenach.

Jako ciekawostkę przytoczę tutaj fakt, że w 1928, dokładnie 19 maja, Kuria Biskupia, poprzez Wikariusza Generalnego Ks. doktora Kottmanna, w Dzienniku Urzędowym Diecezji Rottenburg pod numerem 3112 na stronie 220, powołując się na nieznany mi dekret z dnia 24.04.1925r., zawiadamia księży, na terenach których mieszkają Polacy, że Ks. dr Freist z Friedrichshafen, Seestraße 43, „rozporządzający w pełni znajomością języka polskiego”, wyraził gotowość całkowitego oddania się duszpasterstwu dla Polaków, w związku z czym prosi duszpasterzy o poparcie jego starań. Podobne w treści rozporządzenia, mające na celu duszpasterstwo Polaków (także mających obywatelstwo niemieckie), wydawane są w latach następnych (Nr 2662 z 19.04.1929 r. oraz nr 2925 z 02.05.1930 r. - to ostatnie podpisane przez ordynariusza.).

Duszpasterstwo dla Polaków istnieje też na tych terenach po drugiej wojnie światowej, czego dowodem jest wymienienie w spisie, a właściwie w określeniu terytorialnym wszystkich misji, umieszczonym po dekrecie nr A 1566 ujmującym wskazania dla duszpasterstwa obcokrajowców z dnia 2 kwietnia 1973 r.(str. 287 i n. w Kościelnym Dzienniku Urzędowym), Polskiej Misji Katolickiej w Zußdorfie k. Ravensburga, obejmującej, jak zapisano, południową część diecezji. Jako duszpasterz wymieniony jest tu Ks. Teophil Kubisz. Poza wymienioną wzmianką nie są mi - niestety - znane jakiekolwiek inne dokumenty będące świadectwem duszpasterstwa w języku polskim na terenach obecnej misji. Wiem tylko, że przez jakiś czas przed ustanowieniem obecnej misji odprawiali msze święte i udzielali sakramentów świętych w języku polskim - w Friedrichshafen księża Bogdan Śliwa z misji w Neu-Ulm i Zdzisław Małecki z Ludwigsburga, a w Biberach i Laupheim ks. Bogdan Śliwa. „Reaktywowanie” misji dla południa diecezji Rottenburg-Stuttgart ma swoje korzenie w 1988 r. - Jeden z parafian, pan Mieczysław Zygmoniak (†) z Tuttlingen, ujął to w pisemku z okazji 10-lecia misji w następujący sposób: „Korzeni naszej parafii, która obchodzi w tych dniach 10-lecie swego istnienia, należy szukać w pobliskim Trossingen. To tam w 1988 roku proboszczem niemieckiej parafii mianowany zostaje Ojciec Pius Bosak - dominikanin pochodzący z Poznania. Z jego inicjatywy odprawiane są raz w miesiącu Msze św. w języku polskim.

Jest to czas wzmożonej emigracji z Polski i wielu Polaków trafia m.in. na tereny Tuttlingen i okolic.W tym okresie dużo osób z Polski uczestniczy w Mszach św. odprawianych w ojczystym języku. Ci ludzie opuścili niedawno swój kraj. Szukają oprócz duchowego pokrzepienia również kontaktów z rodakami, którzy znaleźli się w podobnym położeniu. To był zalążek tradycyjnych spotkań Polaków po Mszach św. w Trossingen przy wspólnej kawie. Poznawano się wzajemnie, omawiano problemy i wymieniano doświadczenia towarzyszące początkom emigracji. Niestety probostwo Ojca Piusa trwa tylko 144 dni. Decyzją Biskupa Mosera Ojciec Pius zostaje odwołany ze swego stanowiska i przeniesiony do Szwajcarii. Decyzja ta wywołuje dość ostry protest nie tylko wśród Polaków, którzy tracą tym sposobem swego polskiego duszpasterza, ale również spotyka się to z energicznym protestem Niemców, którzy zdążyli poznać w tym krótkim czasie Ojca Piusa jako bardzo aktywnego duszpasterza młodzieży niemieckiej. Dla Polaków wróżyło to 'początek końca'. Niemniej znajdują się w tym czasie polscy księża, którzy przez blisko dwa lata dojeżdżają do Trossingen, by odprawiać Msze św. w języku polskim i podtrzymać tę jakże świeżą tradycję katolickiej wspólnoty polskiej. Ci księża to Ks. Ludwik Haller z Calw i Ks. dr Witold Broniewski ze Stuttgartu. Serdeczne im 'Bóg zapłać' za wszystko, co dla tej początkującej emigracji polskiej zrobili.” To ks. Broniewski ze Stuttgartu interweniuje u ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Franciszka Mrowca, którego starania prowadzą do reaktywowania misji w Ravensburgu. Polska Parafia Katolicka W ramach zmiany struktur w diecezji Rottenburg-Stuttgart obecny Ordynariusz, bp dr Gebhard Fürst, dekretem: A 2471 z 26 listopada 2007r. likwiduje Polską Misję Katolicką w Ravensburgu ustanawiając na jej miejsce Polską Parafię Katolicką w Ravensburgu p. w. św. Brunona z Kwerfurtu . Nowa parafia obejmuje teraz zreorganizowane w międzyczasie dekanaty: Allgäu-Oberschwaben, Biberach, Ehingen-Ulm, Friedrichshafen, Rottweil, Salgau i Tuttlingen-Spaichingen. Duszpasterstwo w języku polskim kontynuuje nadal ks. Jan Krawiec. W wrześniu 2012 diecezja tworzy nową parafię z siedzibą w Rottweil. Nowa parafia przejmuje dekanaty Rottweil i Tuttlingen-Spaichingen.

Polska misja katolicka Allmendingen

  Pierwszego kwietnia 2018 ze względu na znaczny wzrost liczby wiernych parafia została podzielona. Na północy wyodrębniono nową parafię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza z siedzibą w Allmendingen. Obejmuje ona tereny dekanatów Ulm-Ehingen, Biberach i Bad Saulgau. Przy “starej” parafii. pozostały dekanaty Allgäu-Oberschwaben oraz Friedrichshafen.