Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Sakramenty

Sakrament to widzialny znak i narzędzie, za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa w Kościele

Skrament Chrztu Świętego

Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ...

Sakrament Małżeństwa

...przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.