Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Sakrament Małżeństwa

W świadomości wielu współczesnych chrześcijan istnieje sporo zamieszania, a czasem zwykłej niewiedzy, dotyczącej podstawowych prawd o sakramentalnym związku małżeńskim.

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.

Sakrament ten jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła, w którym sam Bóg udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. A łaska tego sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

Informacja dla narzeczonych

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim winni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiąceprzed planowanym ślubem. Powinni też posiadać dokumenty tożsamości.

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku). Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego: Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Wyznawana wiara

Jeśli oboje narzeczeni są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła Katolickiego.

Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem – wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, odmienne są dla strony niekatolickiej – w zależności od religii bądź wyznania. Należy wówczas indywidualnie zgłosić się do biura parafialnego.

Indywidualna katecheza dla dorosłych

Dla osób dorosłych, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii Świętej i bierzmowania, istnieje możliwość indywidualnych katechez przygotowawczych, które prowadzi ks. proboszcz. Zgłoszenia indywidualnie.

Ciekawe strony

Strony poświęcone małżeństwu i rodzinie: